Εσωτερικός Κανονισμός

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου Αμφίκλειας

Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός  παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Οι  κανόνες αυτοί απορρέουν είτε από τη σχολική νομοθεσία, είτε είναι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και έχουν ως σκοπό να περιγράψουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις, αλλά και  να προφυλάξουν τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του Σχολείου.

Προσπάθεια όλων είναι να δημιουργήσουμε ένα υγιές μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάθε μαθητής θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει  την προσωπικότητά του. Ο κανονισμός θα πρέπει να είναι σεβαστός  από όλους και να εφαρμόζεται κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σχολείο θα είναι υποχρεωμένο να ελέγξει πειθαρχικά τον μαθητή και να επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ο Διευθυντής του σχολείου, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της σχολικής κοινότητας, έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης του έργου μέσα στο σχολείο, καθώς και την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και των  μαθητών, πάντα μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντα του Διευθυντή του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται επίσης από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Μαζί με το Διευθυντή συνεισφέρουν στη διαμόρφωση, ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.

Η σχολική μονάδα, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, έχει την οργάνωση μιας ευνομούμενης ομάδας, που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το σχολικό έτος αρχίζει την  1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου.

Το διδακτικό έτος αρχίζει την  11η Σεπτεμβρίου και τελειώνει  την 30η Ιουνίου.

Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται από τους γονείς- κηδεμόνες τους μέσα στον Ιούνιο και συμπληρωματικά το Σεπτέμβριο για όσους ολοκληρώνουν τότε τις εξετάσεις τους.

Οι μετεγγραφές των μαθητών γίνονται από την1η Σεπτέμβρη και έως το τέλος Μαρτίου.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

 • διακοπές των Χριστουγέννων από Οι 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου.
 • Οι διακοπές του Πάσχα. Μεγάλη Εβδομάδα και Διακαινήσιμος Εβδομάδα.

1.Οι θρησκευτικές εορτές

 • 21 Νοεμβρίου  Εισόδια της Θεοτόκου ( Τοπική αργία-εκκλησιασμός)
 • 30 Ιανουαρίου Τριών Ιεραρχών (εκκλησιασμός)
 • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (αργία ? σχολείο κλειστό)

2.Οι Δημόσιες Αργίες

 • Εθνικές Επέτειοι  25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου (Συμμετοχή σχολείου στην παρέλαση)
 • Καθαρά Δευτέρα (σχολείο κλειστό)
 • 1η Μαΐου (σχολείο κλειστό)

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

 • 27η Οκτώβρη (Γιορτή της Σημαίας- Απονομή Αριστείων, Βραβείων- Γιορτή για την 28η Οκτωβρίου)
 • 17η Νοέμβρη  (Γιορτή για την εξέγερση του Πολυτεχνείου).
 • 24η Μάρτη (Γιορτή για την 25η Μαρτίου).

ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (παρελάσεις , σχολικοί εορτασμοί, περίπατοι, εκδρομές) ως υποχρέωσή τους. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε ο μαθητής να χαίρεται και να θεωρεί τιμή του τη συμμετοχή σ? αυτές.

Η συμμετοχή των μαθητών κρίνεται αναγκαία σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας- Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικά Προγράμματα κ/ά.  Μέσω αυτών υποστηρίζεται το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, μειώνεται το οικολογικό αποτύπωμα και βελτιώνεται το κλίμα της σχολικής ζωής, ώστε να ευνοείται ακόμη περισσότερο η μαθησιακή διαδικασία.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κάθε μαθητής δικαιούται:

Να απολαμβάνει το σεβασμό των καθηγητών και των συμμαθητών του τόσο κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη, όσο και κατά το χρόνο εκτός τάξεως (διαλείμματα, μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι, εκδρομές κ.λ.π.)

Να ζητά διευκρινήσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, να εκφράζει απορίες και γενικότερα να επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος.

Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού δοκιμίου του (test,ωριαίο διαγώνισμα κ.λ.π.) και να ζητά καλόπιστα διευκρινήσεις για το βαθμό του.

Για ζητήματα μη εφαρμογής του σχολικού κανονισμού ή για απαράδεκτες συμπεριφορές εκπαιδευτικών ή μαθητών θα πρέπει μέσω των μαθητικών συμβουλίων να εκφράζονται τα παράπονα και να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ-ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Μια απουσία χαρακτηρίζεται:

1) Ακαταχώρητη, όταν:

i)        Προκύπτει από τη συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου βάση αποφάσεων των αρμοδίων αρχών, ή του Διευθυντή ή με Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.

ii)       Γίνεται από μαθητή διαφορετικού θρησκεύματος σε συγκεκριμένες ημερομηνίες,

iii)      Σχετίζεται με μετεγγραφή σε άλλο σχολείο,

iv)     Οφείλεται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα.

2) Δικαιολογημένη, όταν:

Προσκομισθεί στο σχολείο ιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την ασθένεια του μαθητή, δικαιολογηθεί από το γονέα ή τον κηδεμόνα σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους. Διαφορετικά χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

Ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει με ενυπόγραφη δήλωσή του στο σχολείο το πολύ 10 ημέρες αθροιστικά όλο το  διδακτικό έτος και μέχρι 2 το πολύ συνεχόμενες ημέρες τη φορά. Οποιαδήποτε δικαιολόγηση απουσιών πρέπει να γίνεται εντός το πολύ  10 ημερών από την επιστροφή του μαθητή. Μετά την παρέλευση των 10 ημερών η απουσία χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

Όρια απουσιών ? Συνέπειες

α) Μαθητής /τρια με σύνολο απουσιών (δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες) για όλο το έτος μέχρι 64 δεν έχει καμία συνέπεια. β) Μαθητής /τρια με σύνολο αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο από 64 (για όλο το έτος) απορρίπτεται λόγω απουσιών. γ) Μαθητής /τρια με σύνολο απουσιών (για όλο το έτος) μεγαλύτερο από 64 και μέχρι το πολύ 114 δεν έχει καμία συνέπεια, εφόσον ο γονέας ή ο κηδεμόνας δικαιολογήσει με τους τρόπους που έχουν προαναφερθεί όλες τις απουσίες που υπερβαίνουν τις 64. Κατ΄εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων του σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από 114 και όχι περισσότερες από 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες που είναι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια ,επίσης η επίδοση του μαθητή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική , με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 και η διαγωγή κοσμιότατη.

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξολοκλήρου ο κηδεμόνας  του, ο οποίος οφείλει να ενημερώνεται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.

2. Όταν ένας μαθητής συμπληρώσει 30 απουσίες δικαιολογημένες-αδικαιολόγητες, το σχολείο ενημερώνει τον γονέα ή κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή που στέλνεται κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

3. Ο Σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών ιατρών ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος κατά την κρίση του.

4. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο Πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Σχολείου.

5. Ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μόνο όταν ο μαθητής απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος του Σχολείου.

6. Οι αυθαίρετες απουσίες σε ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.

7. Απουσίες από περιπάτους , συγκεντρώσεις του Σχολείου χωρίς τη δικαιολόγησή τους από το γονέα- κηδεμόνα  θεωρούνται αδικαιολόγητες.

8. Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του και η χωρίς άδεια έξοδος των μαθητών από τους σχολικούς χώρους ελέγχεται πειθαρχικά.

9. Εάν κάποιος μαθητής απουσιάσει από κάποιο μάθημα, δεν απαλλάσσεται από τη μελέτη, την προπαρασκευή ακόμη και την εξέταση από το μάθημα αυτό.

10.Το Γυμνάσιο Αμφίκλειας αρχίζει τη λειτουργία του στις 8.00? Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση και κατά την κρίση του Διδάσκοντα δεν γίνεται δεκτός, παίρνει αδικαιολόγητη απουσία.

Μη προσέλευση στην πρωινή προσευχή

Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή και δεν παραμένει κανείς εντός των αιθουσών, εκτός από την περίπτωση που έχει πάρει άδεια από το Διευθυντή για λόγους υγείας. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή και οι μαθητές άλλων θρησκευμάτων και τούτο γιατί μετά την προσευχή γίνονται ανακοινώσεις από το Διευθυντή ή από τους μαθητές.

Απουσίες και συγκεντρώσεις

Μαθητές που απουσιάζουν από συγκεντρώσεις (ομιλίες,γιορτές) παίρνουν απουσία και ελέγχονται πειθαρχικά.

Ωριαίες αποβολές

Μαθητής  ο οποίος παρενοχλεί το μάθημα, αρχικά δέχεται παρατήρηση μετά επίπληξη και στη συνέχεια αν δεν πειθαρχήσει, ωριαία απομάκρυνση από το Διδάσκοντα καθηγητή. Ο μαθητής συνοδευόμενος από τον απουσιολόγο ή επιμελητή οδηγείται στο Γραφείο του Διευθυντή, όπου και παραμένει ως τη λήξη της διδακτικής ώρας. Γράφεται στο ποινολόγιο και με τρεις ωριαίες απομακρύνσεις γίνεται εισήγηση από το Διευθυντή προς τους Διδάσκοντες εκπαιδευτικούς της τάξης για περαιτέρω πειθαρχικό  έλεγχο του μαθητή.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ? ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

1.Εμφάνιση

Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής, να ταιριάζει με την ιδιότητα του μαθητή και να χαρακτηρίζεται από  απλότητα, καθαριότητα και ευπρέπεια.

2.Κάπνισμα

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε οποιοδήποτε χώρο του Σχολείου και η τιμωρία είναι αυστηρότατη.

3.Κινητά τηλέφωνα- Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας , οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση και εφόσον έχει ενημερωθεί ο Διευθυντής από το Γονέα- Κηδεμόνα ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται καθ ?όλη τη διάρκεια παραμονής του στο σχολείο να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση αποτελεί   αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με πειθαρχική κύρωση. Επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής ήχου και εικόνας μέσα στο σχολικό χώρο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Πρωταρχική επιδίωξη του σχολείου  είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού χαρακτήρα , η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και εσωτερικής πειθαρχίας, καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής  τους σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Η ανάπτυξη της εσωτερικής πειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές. Παράλληλα το σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση  προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα α? αυτό.

Ειδικότερα:

Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού.

Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα διδασκαλίας  απαγορεύεται  αυστηρά η μεταφορά και κατανάλωση μέσα σε αυτές τροφίμων και ποτών.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητών επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους  και μόνο μετά από άδεια του διδάσκοντα.

Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος  και των σχολικών εκδηλώσεων.

Να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών τους.

Να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών μας.

Δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία που χρησιμοποιούν αλλά τουναντίον μεριμνούν ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση και όταν απαιτείται συνεργάζονται γι? αυτό με τη διεύθυνση του σχολείου.

Στα διαλείμματα βγαίνουν αμέσως όλοι πλην των επιμελητών που παραμένουν υποχρεωτικά και φροντίζουν για τον αερισμό των αιθουσών κ.λ.π.

Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο, το οποίο ανήκει στην Πολιτεία. Τα βιβλία που οι μαθητές δεν επιθυμούν να κρατήσουν στο σπίτι τους μετά το τέλος των εξετάσεων του Ιουνίου, επιστρέφονται στο σχολείο είτε για ανακύκλωση είτε για να ξαναχρησιμοποιηθούν. Η καλή μεταχείριση του βιβλίου είναι δείγμα πολιτισμού.

Οι μαθητές δείχνουν έμπρακτο ενδιαφέρον για το Οικολογικό Αποτύπωμα του σχολείου και για την προστασία των φυσικών μη ανανεώσιμων  πόρων του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό αποφεύγουν άσκοπη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, θέρμανσης, χαρτιού, δείχνοντας με τη συμπεριφορά  τους την οικολογική τους συνείδηση.

Το παιχνίδι εντός του σχολείου επιτρέπεται με την επίβλεψη των καθηγητών. για λόγους ασφάλειας των μαθητών.

Πειθαρχικός έλεγχος

Οι ποινές που επιβάλλονται από το Σχολείο σε καμία περίπτωση δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν ως μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους μαθητές που υπέπεσαν σε σφάλματα, έτσι ώστε αυτά να μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Το μέγεθος της ποινής σχετίζεται με τη βαρύτητα της αξιόποινης πράξης, αλλά οπωσδήποτε λαμβάνεται υπ? όψη και η όλη συμπεριφορά και παρουσία του μαθητή στο σχολείο και στη σχολική ζωή.

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

Α. Παρατήρηση

Β. Επίπληξη

Γ. Ωριαία απομάκρυνση

Δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις ημέρες

Ε. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε ημέρες

ΣΤ. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Οι κυρώσεις Α,Β,Γ επιβάλλονται από τον διδάσκοντα καθηγητή.

Οι κυρώσεις Α,Β,Γ,Δ επιβάλλονται από το Διευθυντή.

Οι κυρώσεις Δ ,Ε επιβάλλονται από το Διευθυντή και τους Διδάσκοντες εκπαιδευτικούς.

Σε μαθητές που, λόγω της βαρύτητας ή της συχνότητας των παραπτωμάτων τους κρίνεται ότι η συμβουλευτική ή οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν αποτέλεσμα, ο Σύλλογος των Διδασκόντων με αιτιολογημένη απόφασή του τους επιβάλλει την ποινή της οριστικής απομάκρυνσής τους από το Σχολείο.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση τιμωρίας ενημερώνεται ο γονέας- κηδεμόνας του μαθητή.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ»

Η πολύχρονη εκπαιδευτική παράδοση του Γυμνασίου Αμφίκλειας είναι συνδεδεμένη με την ύπαρξη πλούσιας βιβλιοθήκης. Σημείο αναφοράς δε αποτελεί η Βιβλιοθήκη δωρεά του συντοπίτη μας πρώην Πρωθυπουργού και  Υπουργού,  Αθανασίου Ευταξία με σπάνια βιβλία ανυπολόγιστης ιστορικής αξίας.

Σε συνέχεια αυτής ως παράδοση η σύγχρονη βιβλιοθήκη διαθέτει  σύγχρονα Μέσα Διδασκαλίας. Οι μαθητές έχουν μέσα από το χώρο αυτό  πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όλα τα παραπάνω μέσα πληροφόρησης, οι χώροι και ο τεχνολογικός εξοπλισμός της βιβλιοθήκης προσφέρονται στους μαθητές  και το εκπαιδευτικό προσωπικό με στόχο τη διάδοση της Πληροφορίας  και  την ενίσχυση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών  μέσα σε ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης.

Για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης υπάρχει  σχετικός «Εσωτερισμός Κανονισμός», που περιέχει τους όρους χρήσης υλικού και εξοπλισμού, τους οποίους οφείλουν να τηρούν οι  μαθητές .

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 1. Φυσικοί κηδεμόνες των μαθητών είναι οι γονείς τους. Εάν συντρέχει  κάποιος ιδιαίτερος λόγος, μπορούν οι ίδιοι να ορίσουν με έγγραφη δήλωσή τους τον κηδεμόνα του μαθητή.
 2. Οι γονείς  και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν  με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική του επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
 3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα, το οποίο σχετίζεται  με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο γονέας- κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
 4. Για τη συμμετοχή του μαθητή, όπως σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.
 5. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση των γονέων και  κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το σχολείο διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να συμπληρώσει ή τροποποιήσει εδάφια του Κανονισμού, εφόσον το κρίνεται επιβεβλημένο ή σκόπιμο. Για οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του κανονισμού, μετά την αρχική του έγκριση, η Διεύθυνση του Σχολείου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους συντελεστές της Σχολικής Κοινότητας.


 


Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: ThemZa Free Joomla Templates. Valid XHTML and CSS.